Kancelaria Prawa Podatkowego

Kancelarię Prawa Podatkowego nieprzerwanie od 1992 roku prowadzi dr inż. Romuald Fijało wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 01559.

Kancelaria Prawa Podatkowego świadczy usługi doradztwa podatkowego osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Kancelaria reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi na wszystkich szczeblach postępowania podatkowego.

Biuro Rachunkowe – zakres usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • szkolenia z zakresu obsługi programów księgowych oraz programu Płatnik,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych